BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
Theo văn bản luật, “BHXH là một hình thức đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, hết độ tuổi lao động hoặc thậm chí là tử vong”Hiểu đơn giản, BHXH chính là quỹ do...
Đọc tiếp