NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO LÀ HỢP PHÁP?
Vì nhiều lý do mà người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp động lao động trước thời hạn, dẫn đến nhiều tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động như đơn nghỉ việc của người lao động không được chấp thuận, hoặc người lao động bị bắt phải bồi...
Đọc tiếp
TỰ DƯNG BỊ CHO THÔI VIỆC !!!!!
Bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh bạn hay chính bản thân bạn có bao giờ gặp phải chuyện này chưa? Bổng dưng bị cho thôi việc mà không biết lý do, hoặc những lý do không hợp lý. Hãy trang bị cho mình những kiến thức về luật lao động để đảm bảo...
Đọc tiếp