NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ NĂM 2018
Phải nói 2018 là một năm sôi nổi của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều thay đổi lớn. Trong đó, những thay đổi trong chế độ hưu trí là vấn đề được quan tâm cũng như tranh luận nhiều nhất. Hãy cùng ESOS điểm lại những thay đổi từ 01/01/2018 trong...
Đọc tiếp
Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG BHXH NĂM 2018
Ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2018, bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc.Các khoản tính và không tính đóng BHXH(Áp dụng từ 01/01/2018)Nguồn luật tham khảo: Thông...
Đọc tiếp