ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN?
Người chưa thành niên;Người bị tòa án tuyến bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;Người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án...
Đọc tiếp