Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
SOCIAL INSURANCE – DO I SUBMIT IT CORRECTLY?
Do you know that debt of social insurance is the same with crime since 1/1/2018?Accordingly, Deputy General Director of Vietnam Social Insurance has enhanced inspection requirements, arrears, and penalties to organizations and individuals with activity mentioned above. Generally, there's 102,900 company has social insurance debt, 8,800 cases were reported, more than 6,000 billion were collected...
Đọc tiếp