1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) so với năm 2021

Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về độ tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường, như sau:

2. Thay đổi cách tính lương hưu với lao động nam

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, lương hưu của NLĐ được tính theo công thức:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 

Lương hưu năm 2022 vẫn được tính theo công thức trên nhưng cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam sẽ có sự điều chỉnh.

3. Điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và NLĐ

Năm 2021, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ nhằm giúp đỡ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó có thể kể đến Nghị quyết 68, được sửa đổi bởi Nghị quyết 126 và Nghị quyết 116.

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, mức đóng BHXH sẽ liên tục có sự thay đổi trong năm 2022. Cụ thể:

NLĐ Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam:

NLĐ nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài:

Lưu ý:

+ Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

+ Mức đóng BHXH sẽ liên tục có sự thay đổi trong năm 2022.

4. Từ 2022, lao động nước ngoài được hưởng BHXH 1 lần khi nghỉ việc

Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, chế độ BHXH 1 lần của NLĐ nước ngoài sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2022.

Do đó, căn cứ khoản 6 Điều 9 Nghị định này, NLĐ nước ngoài tham gia BHXH sẽ được lấy BHXH 1 lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Như vậy, nếu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà có nhu cầu rút BHXH 1 lần, NLĐ nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định.


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên