THAY ĐỔI MỚI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC

Theo công văn của Bộ Lao động thương binh và xã hội và BHXH Việt Nam, đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

ĐIỂM MỚI TRONG SỬ DỤNG THẺ BHYT 2018

  1. Thẻ BHYT mới không ghi thời gian hết hạn sử dụng, mà chỉ có thông tin ngày thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng.
  2. Đối với thẻ BHYT mới không có thời hạn được cấp cuối năm 2017 vẫn có thể sử dụng trong 2018
  3. Trong trường hợp nếu chưa nhận được thẻ mới nhưng người tham gia có nhu cầu KCB BHYT cần chủ động đến cơ quan BHXH kê khai và lấy thẻ mới. Nếu thẻ cũ còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được KCB BHYT bình thường.
  4. Nếu thời gian đóng bảo hiểm 5 năm liên tục trên thẻ không chính xác với thực tế, liên hệ với BHXH để rà soát và cấp lại thẻ.
  5. Đối với một số trường hợp có thẻ BHYT mới, nhưng giá trị sử dụng thẻ chỉ đến 31/12/2017 người tham gia cần liên hệ ngay với cơ quan quản lý đối tượng, đơn vị sử dụng lao động để sớm chuyển danh sách phê duyệt mua BHYT năm 2018 đến cơ quan BHXH.
  6. Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT,  đối tượng nào được hưởng mức BHYT cao nhất cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền hưởng BHYT cao nhất cho cơ quan BHXH.

Liên hệ với ESOS để được tư vấn chi tiết về thuế, luật lao động, BHXH,..:

Email: contact@esos.vn

Hotline: 0902 818 998

Tel: 028 3930 6518

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên