Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 15/08/2022.

Quy định về hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ áp dụng cho hai nhóm: NLĐ đang làm việc với mức 500.000 đồng/tháng; NLĐ quay trở lại làm việc với mức 1.000.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ: 03 tháng.

  • Đối với NLĐ đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đơn vị sử dụng lao động lập danh sách NLĐ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Thời hạn nộp hồ sơ: hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.
  • Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đơn vị sử dụng lao động lập danh sách NLĐ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

   Tham khảo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg tại đây.

Danh  sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, đơn vị gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử theo công văn 735/CNTT-PM hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.

Nếu đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 02, mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

 

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC  QUA 

CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên