1. Quy định về chế độ ốm đau khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc chăm con ốm.

a. Đối tượng áp dụng chế độ con ốm:

Theo Điều 24 của Luật BHXH 2014, đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

…”

b. Điều kiện hưởng chế độ con ốm:

Theo Khoản 2, Điều 25 của Luật BHXH 2014 như sau:

 “2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

2.  Cả cha và mẹ có thể cùng được nghỉ hưởng chế độ chăm con ốm không?

“c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ 8: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị T đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 05 ngày.”

Thời gian tối đa để hưởng chế độ khi con ốm đau trong 01 năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con được quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật BHXH như sau:

“1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

3. Quy định về mức hưởng chế độ ốm đau khi con ốm ?

Chế độ hưởng ốm đau cho NLĐ khi gặp phải tình trạng con ốm được quy định cụ thể tại Điều 28 của Luật BHXH năm 2014. Theo quy định này, mức hưởng được xác định dựa trên mức tiền lương mà NLĐ đã đóng BHXH trong tháng trước khi nghỉ việc.

- Đối với NLĐ, khi chế độ ốm đau được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 của Điều 26, Điều 27, thì mức hưởng được tính dựa trên 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Đối với NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc đã có thời gian đóng BHXH trước đó nhưng sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc và phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc, mức hưởng cũng sẽ được tính dựa trên 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

- Đối với NLĐ được hưởng theo quy định tại điểm b khoản 2 của Điều 26, mức hưởng sẽ được phân loại dựa trên số năm đóng BHXH. Cụ thể, mức hưởng sẽ là:

  • 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
  • 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
  • 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Trong trường hợp được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 của Điều 26, mức hưởng sẽ là 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Đối với việc tính mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày, giá trị này được xác định bằng cách chia mức trợ cấp ốm đau theo tháng cho số ngày trong tháng, tức là 24 ngày.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật BHXH 2014.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên