Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Theo Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì có thể thấy cả người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đều phải tham gia BHTN. Mức đóng BHTN hàng tháng của các đối tượng này được xác định cụ thể như sau:

  • NLĐ đóng 1% tiền lương tháng đóng BHTN.
  • NSDLĐ đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN.

Cập nhật mức đóng BHTN từ ngày 01/10/2022

Theo quy định đã được đề cập ở trên thì NSDLĐ đóng 1% quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHTN. Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì:

Hàng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của NSDLĐ. Theo đó, việc giảm mức đóng áp dụng cho NSDLĐ trừ:

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Như vậy, NSDLĐ thuộc trường hợp giảm mức đóng BHTN sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% đến hết ngày 30/9/2022. Đồng nghĩa với việc từ ngày 01/10/2022 sẽ tăng mức đóng BHTN trở lại 1% như trước đây.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên