1. Chính phủ thống nhất nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 03 tháng

Theo đó, dự thảo Nghị quyết về một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật để trình Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết chung tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) về 03 chính sách mới như sau:

  1. Thực hiện chủ trương cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
  2. Nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 03 tháng, có giá trị xuất nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần;
  3. Nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.

2. Nghiên cứu kỹ đề xuất cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dưới 14 tuổi

Về dự án Luật CCCD (sửa đổi), thống nhất về sự cần thiết xây dựng luật nhằm quán triệt và thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế của Luật CCCD năm 2014, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay và thời gian tới; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các giao dịch phục vụ đời sống, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật như sau:

  • Về tên gọi của Luật: Thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước.
  • Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 17 dự thảo Luật): thống nhất giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.
  • Về cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi (Điều 20 dự thảo Luật); về tích hợp thông tin (Điều 23 dự thảo Luật); về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật); cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với pháp luật liên quan.

Tiếp tục rà soát các điều ước quốc tế liên quan để có quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam và sự phát triển của công nghệ trên nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng căn cước trong các giao dịch, bảo đảm bí mật đời tư, bí mật cá nhân theo quy định của Hiến pháp.

Căn cước pháp lý:

  • Nghị quyết 46/NQ-CP;
  • Luật CCCD năm 2014.

 
 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên