Ngày 30/06/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội.


Tham khảo Công điện 05/CĐ-TCT về việc chính thức triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên