Công văn số 30384/CTHN-TTHT ngày 05/05/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn sử dụng bảng kê khi lập hoá đơn như sau:

  • Về nguyên tắc, các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ. 
  • Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm hoá đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hoá đơn để phục vụ kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp Công ty không kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm hoá đơn.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên