Căn cứ công văn số 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc cập nhật bổ sung số căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu ứng dụng VSSID, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố thực hiện như công văn sau:

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên