DẤU HIỆU NHẬN BIẾT DN RỦI RO, VI PHẠM LÀ GÌ?

Căn cứ tại quyết định 78/QĐ-TCT năm 2023 Tổng cục Thuế (TCT) ban hành Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn (HĐ). DN thuộc loại rủi ro cao về thuế là DN có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐ dựa trên các tiêu chí đánh giá dưới đây:

 Bộ tiêu chí đánh giá xem tại đây

Gần đây, Chi cục thuế TP. Thủ Dầu Một thuộc Cục Thuế Bình Dương đã có Công văn 3379/CCT-KT2 ngày 12/06/2023 về việc cảnh báo DN có dấu hiệu, rủi ro cao về thuế, HĐ. Trong đó, cơ quan thuế nêu trường hợp cụ thể về dấu hiệu rủi ro của DN gồm:

 1. Tình trạng hoạt động của công ty: Công ty đã thông báo giải thể và nộp đơn xin quyết toán giải thể nhưng cơ quan thuế không liên lạc được để hoàn tất thủ tục.
 2. Thông tin về tình hình kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT): Từ khi thành lập đến khi giải thể thì doanh thu tăng đột biến, giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra so với giá trị hàng hoá mua vào, thuế GTGT đầu vào chênh lệch rất ít dẫn đến số thuế phải nộp phát sinh rất thấp.
 3. Tình hình phát hành, sử dụng HĐ: Qua rà soát tình hình sử dụng HĐ điện tử và hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp thì:
 • Số lượng HĐ sử dụng nhiều trong thời gian ngắn.
 • Từ khi thành lập đến khi giải thể, doanh thu tăng đột biến, giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra so với gái trị hàng hoá mua vào, thuế GTGT đầu vào chênh lệch rất ít dẫn đến số thuế phải nộp phát sinh rất thấp.
 • Có chênh lệch doanh thu kê khai trên hồ sơ khai thuế GTGT và doanh thu trên ứng dụng HĐ điện tử.
 • Cơ quan thuế đã thông báo về việc công ty/người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Khi nhận thấy có các dấu hiệu DN rủi ro, cơ quan thuế có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiến hành điều tra.


 DÍNH LÍU ĐẾN CÁC DN RỦI RO, BÁN HĐ KHỐNG THÌ DN CẦN GIẢI TRÌNH

Theo Thông cáo báo chí số 10/2023 của TCT ngày 11/07/2023, nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN nhất là các DN vừa và nhỏ thay cho việc phải tiến hành thanh tra, kiểm tra tại DN thì:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý thuế 2019 cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế;

Căn cứ khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019 quy định NNT có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, TCT đã ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 để khuyến cáo các DN có HĐ đầu vào của 524 DN bán HĐ không hợp pháp để chủ động rà soát và loại trừ các HĐ không hợp pháp, không có hàng hóa kèm theo để điều chỉnh kê khai, hạch toán đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Tại Luật Quản lý thuế 2019 đã quy định trách nhiệm, quyền lợi của người nộp thuế liên quan đến HĐ như sau:

 • Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng HĐ, chứng từ không hợp pháp chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng HĐ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019.
 • Trường hợp phát hiện sử dụng HĐ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp HĐ thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019.

Dựa trên các quy định pháp luật thuế, TCT yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời DN liên quan đến các nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng HĐ là hợp pháp.

Đồng thời, TCT cũng nhấn mạnh việc giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản là lựa chọn của DN. Các DN có HĐ mua bán hàng hóa phù hợp với thực tế giao dịch thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

 Căn cứ pháp lý:

 • Công văn 133/TCT-TTKT;
 • Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023;
 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Công văn 3379/CCT-KT2;
 • Quyết định 78/QĐ-TCT;
 • Công văn 1396/ANDT;
 • Công văn 1475/CQQCSĐT-ĐTKT;
 • Công văn 2526/PC03-D9.
 
 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên