Để thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2023, trong đó giao Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền việc nghiên cứu, đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV như sau:

Cụ thể, Điều 1 Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT nêu đề xuất theo hướng:

1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm HH, DV đang áp dụng mức thuế suất 10%.

2. Mức giảm thuế GTGT

  • Cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với HH, DV quy định tại khoản 1 Điều này. Việc giảm thuế GTGT cho từng loại HH, DV quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
  • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng.

⇒ Như vậy, khi dự thảo Nghị quyết được thông qua thì mức thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các HH, DV thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% còn 8%.

⇒ Đồng thời giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các HH, DV thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Thời gian áp dụng: kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 5800 tỷ/tháng

Đánh giá việc áp dụng chính sách, Bộ Tài chính cho biết dự kiến số giảm thu NSNN khoảng 5800 tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 06 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu NSNN trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên