Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì còn được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ theo quy định. Sau đây là điều kiện, cách tính tiền dưỡng sức sau sinh năm 2022.

1. Điều kiện, thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 Luật BHXH 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Lưu ý: Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

2. Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở*.

*Lương cơ sở 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

Ví dụ: Lao động nữ được nghỉ dưỡng sức 07 ngày, thì tiền dưỡng sức sau sinh được tính như sau:

Tiền dưỡng sức sau sinh = 7 x 30% x 1.490.000 = 3,129,000 đồng.

  Căn cứ pháp lý: Luật BHXH 2014


 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên