Theo quy định của pháp luật, những đối tượng được áp dụng đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh bao gồm như sau:

Đối tượng
Điều kiện đăng ký
- Con dưới 18 tuổi
Không cần điều kiện đính kèm.
- Con trên 18 tuổi
Bị thương tật không có khả năng lao động.
- Con theo học tại trường Việt Nam hoặc nước ngoài
Đang học tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12).
Không tạo ra nguồn thu nhập hoặc có nguồn thu nhập dưới 1.000.000 VNĐ/tháng.
- Chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, vợ, cha mẹ nuôi theo quy định của pháp luật
Không tạo ra nguồn thu nhập hoặc có nguồn thu nhập dưới 1.000.000 VNĐ/tháng.
Phải có chứng nhận thương tật nếu đang trong độ tuổi lao động.
- Anh chị em ruột trong gia đình
- Ông bà nội, ngoại, cô dì, chú bác hai bên
- Cháu ruột của đối tượng nộp thuế
- Người nuôi dưỡng hợp pháp
Người không có người nuôi dưỡng được đối tượng nộp thuế.
Không tạo ra nguồn thu nhập hoặc có nguồn thu nhập dưới 1.000.000 VNĐ/tháng.
Phải có chứng nhận thương tật nếu đang trong độ tuổi lao động.

 

Đối với từng đối tượng đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ có hướng chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

 Đối với con

 • Dưới 18 tuổi: người lao động nộp thuế (NNT) thu nhập cá nhân (TNCN) chụp giấy khai sinh hoặc căn cước công dân (CCCD).
 • Con trên 18 tuổi bị thương tật, mất khả năng lao động: NNT cần chụp CCCD/ chứng minh nhân dân (CMND), bản chụp chứng minh thương tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
 • Con trên 18 tuổi theo học tại các trường trong nước hoặc nước ngoài: NNT cần cung cấp bản chụp CCCD, thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận từ phía nhà trường đang theo học.
 • Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Đối với vợ, chồng

 • Cung cấp bản chụp CMND/CCCD.
 • Cung cấp bản chụp sổ hộ khẩu/ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/ bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng).
 • Cung cấp giấy tờ khác chứng minh NPT không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Đối với cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, chồng, hoặc cha mẹ nuôi

 • Cung cấp bản chụp CMND/CCCD.
 • Cung cấp Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của NPT với NNT như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú/ thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/ giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp giấy tờ khác chứng minh NPT không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Đối với anh chị em ruột, ông bà nội/ngoại, các cá nhân trực tiếp nuôi dưỡng

 • Cung cấp bản chụp CMND/CCCD.
 • Cung cấp bản chụp giấy tờ chứng minh mối quan hệ hợp pháp như bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Hoặc Bản tự khai của NNT theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc NPT hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).
 • Cung cấp giấy tờ khác chứng minh NPT không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

 Căn cước pháp lý:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
 • Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 • Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 • Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên