ai-khong-duoc-phep-lam-ke-toan-esos-blog


  • Người chưa thành niên;
  • Người bị tòa án tuyến bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
  • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính- kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán.

*Trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Người đang làm quản lý, điều hành trong cùng một đơn vị kế toán;
  • Thủ kho, thủ quỹ trong cùng một đơn vị kế toán;
  • Người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán;

Trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ pháp lý:

Luật kế toán 2015

Nghị định 174/2016/NĐ-CP


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên