Giấy phép lao động là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép người lao động nước ngoài (NLĐNN) làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Kể từ ngày 15/02/2021, Nghị định 152/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đã thay đổi nhiều quy định liên quan đến vấn đề NLĐNN làm việc tại Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này sẽ đưa ra những trường hợp NLĐNN không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhất và sự thay đổi so với quy định hiện hành.

Theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019, Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, NLĐNN làm việc tại Việt Nam sẽ không phải xin cấp giấy phép lao động khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên