1. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHÔNG?

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2007, được sửa đổi bởi Luật TNCN 2012 và Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, người lao động (NLĐ) nước ngoài có thể được hưởng giảm trừ gia cảnh (GTGC) tùy thuộc vào điều kiện cư trú và thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

GTGC là một chính sách nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho người nộp thuế (NNT)cá nhân cư trú. Theo đó, mức GTGC bao gồm 02 thành phần chính: mức giảm trừ đối với NNT & mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc (NPT).

Mức giảm trừ đối với NNT là 11 triệu đồng/tháng (tức 132 triệu đồng/năm), trong khi mức giảm trừ đối với mỗi NPT là 4,4 triệu đồng/tháng theo quy định hiện hành. Điều này có nghĩa là NLĐ nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú trong lãnh thổ Việt Nam và có thu nhập chịu thuế  phát sinh trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng sẽ được áp dụng mức GTGC này như NLĐ Việt Nam. Ngược lại, nếu NLĐ nước ngoài là cá nhân không cư trú, thì không được áp dụng GTGC.

Do đó, để được áp dụng GTGC, NLĐ nước ngoài cần đảm bảo rằng họ đáp ứng các điều kiện cư trú và thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của luật thuế hiện hành.

Như vậy thì dựa theo các quy định của pháp luật thì GTGC là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

2. NPT CỦA NLĐ NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM KHÔNG CÓ ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHÔNG?

NPT là những người được xác định theo quy định tại điểm d của khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Danh sách này bao gồm những đối tượng đa dạng, nhằm bảo đảm quyền lợi và chính sách hỗ trợ cho những người có mức sống khó khăn, đặc biệt là trong cộng đồng gia đình và họ hàng của NNT.

Những quy định này nhằm đảm bảo rằng những người này sẽ được hưởng các chính sách, ưu đãi và hỗ trợ phù hợp để nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu gánh nặng tài chính.

Như vậy thì đối với NPT thì không bắt buộc NPT đó phải sinh sống tại Việt Nam mà chỉ cần đáp ứng được các quy định trên thì sẽ được giảm trừ NPT theo quy định của pháp luật. Việc không giảm trừ chỉ áp dụng khi NNT là cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên