Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không?

Kê khai hóa đơn (HĐ) đầu vào là quyền của (DN), không kê khai HĐ đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của DN vì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng không phải là hành vi trái pháp luật và sẽ không bị xử phạt.Tuy nhiên, DN phải lưu trữ đầy đủ HĐ để tránh bị phạt về hành vi làm mất HĐ/trốn thuế.

Theo Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì cần đáp ứng điều kiện sau:

  • Có HĐ GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào;
  • Đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  • HĐ đầu vào chỉ được khấu trừ thuế GTGT khi DN thực hiện kê khai HĐ.

Theo đó, việc không kê khai HĐ đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền lợi của DN, không kê khai sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Ngoài ảnh hưởng đến lợi ích của DN, việc không kê khai HĐ đầu vào còn có thể khiến DN phải đối mặt với rủi ro như:

  • Bị xử phạt về hành vi làm mất HĐ nếu không thể xuất trình, chứng minh được HĐ đầu vào cho các hàng hóa, dịch vụ DN đã mua khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra; hoặc
  • Bị xử phạt về hành vi trốn thuế do không kê khai HĐ đầu vào và cơ quan thuế chứng minh được đây là hành vi nhằm mục đích trốn doanh thu.

Trong trường hợp, DN không muốn thực hiện kê khai HĐ đầu vào đó thì cần giữ lại đầy đủ các HĐ để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tránh rắc rối không đáng có.

Thời hạn kê khai HĐ đầu vào mới nhất

Căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định:

[…] đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. […]

Đồng thời, khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC cũng hướng dẫn thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, nếu có sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Như vậy, DN được phép kê khai HĐ đầu vào ở bất cứ thời điểm nào trong thời hạn 10 năm miễn là trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư số 219/2013/TT-BTC;
  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
  • Thông tư số 219/2013/TT-BTC;
  • Luật Thuế GTGT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013.

 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên