Hiện nay, nhiều lao động nữ phát sinh trường hợp đang hưởng chế độ thai sản và xin nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để hưởng đồng thời hai chế độ bảo hiểm, quý khách hàng tham khảo bài viết như sau:

1. Về chế độ thai sản

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Luật BHXH (BHXH) 2014 thì lao động nữ sinh con thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản;

Khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật BHXH 2014 điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con như sau:

- Đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

- Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên sẽ được hưởng chế độ thai sản.

2. Về chế độ trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật và trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong các trường hợp sau:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
  • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
  • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Chết.

Như vậy, khi nghỉ việc mà đáp ứng được các điều kiện nói trên thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

⇒ Với các quy định cụ thể đã trình bày, đây là hai chế độ bảo hiểm khác nhau và độc lập với nhau, do đó nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ hưởng cả hai trợ cấp: chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên