Theo quy định của luật thuế TNCN thì tổ chức ,cá nhân trả thu nhập và cá nhân có thu nhập cao có trách nhiệm kê khai khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập chịu thuế.

CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG

-Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013;

-Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;

-Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;

-Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

-Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

I. Đối tượng:

1. Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

2. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu:

. Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp.

. Hoặc có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

II. Thủ tục:

1. Đối với tổ chức trả thu nhập

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN;

- Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN;

- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN;

- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số  02/QTT-TNCN (Thông Tư số 92/2015/TT-BTC)

- Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. (Thông Tư số 92/2015/TT-BTC)

- Chứng từ khấu trừ thuế;

- Xác nhận thu nhập;

- Tờ khai đăng ký gia cảnh có xác nhận của Cơ quan thuế - bản photo (nếu có kê khai người phụ thuộc).

- Chứng minh nhân dân (bản copy).

- Trường hợp, người đi nộp hồ sơ là người nộp hộ, bắt buộc phải có giấy ủy quyền có công chứng.

III. Nơi nộp:

1. Đối với tổ chức trả thu nhập

- Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

- Cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó. Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập cuối cùng.

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở bất cứ đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi bị khấu trừ 10% hoặc 20% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng/quý thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý

VI. Thời gian:

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán chậm nhất 31/03/2017.

(ESOS Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Moclan 25/01/2017

Mình đang cần làm quyết toán thuế TNCN 2016, vui lòng cho biết thủ tục và tên người liên hệ để làm hồ sơ giúp mình nhé.
Cám ơn nhiều.