1. Lý lịch tư pháp (LLTP) là gì?

Theo khoản 1 điều 2 Luật LLTP 2009, LLTP là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

2. Hướng dẫn làm LLTP online

Bước 1: Người có nhu cầu xin cấp LLTP truy cập vào địa. chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home

Bước 2: Chọn đối tượng nộp hồ sơ.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/03/21/lam-ly-lich-1.png

Bước 3: Chọn nơi thường trú hoặc tạm trú và sau đó chọn nút mũi tên.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/03/21/lam-ly-lich-2.png

Bước 4: Sau khi chọn tại bước 3, hệ thống sẽ tự động nhảy về trang cấp Phiếu LLTP của địa phương & nhấp vào "Nhập tờ khai".

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/03/21/lam-ly-lich-3.png

Bước 5: Thực hiện nhập thông tin kê khai

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/03/21/lam-ly-lich-4.png

Bước 6: Tải hồ sơ đính kèm.

Công dân cần chụp ảnh/scan các giấy tờ sau để tải lên làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (scan 02 mặt);
 • Hộ khẩu thường trú (scan đầy đủ trang bìa và các trang đã ghi thông tin liên quan đến bản thân).

Sau đó nhấp chọn Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai, các dịch vụ đã đăng ký của mình”.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2022/03/21/lam-ly-lich-5.png

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và nhấp chọn "Tiếp tục".

Bước 8: Nộp hồ sơ và nhận kết quả​.

Hệ thống sẽ trả về mã số đăng ký trực tuyến. Công dân ghi nhớ mã số và chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ, phí theo một trong hai cách sau:

 • Nộp hồ sơ, phí cho nhân viên Bưu chính trường hợp đăng ký lấy hồ sơ qua bưu chính;
 • Nộp hồ sơ yêu cầu, phí trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP.

3. Quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của mình.
 • Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

4. Nội dung phiếu LLTP

4.1. Nội dung phiếu LLTP số 1

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu LLTP.

- Tình trạng án tích:

 • Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;
 • Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào LLTP thì ghi “không có án tích”;
 • Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào LLTP thì ghi “không có án tích”.

- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã không ghi vào Phiếu LLTP.

4.2. Nội dung Phiếu LLTP số 2

- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu LLTP.

- Tình trạng án tích:

 • Đối với người không bị kết án thì ghi là “không có án tích”;
 • Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

- Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Căn cứ pháp lý:

Luật LLTP 2009

 

 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên