Liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, Sở lao động thương binh và xã hội (LĐTBXH) TP. Hồ Chí Minh có công văn khẩn, đề nghị Bộ LĐTBXH tháo gỡ 5 vướng mắc.

Sở SLĐTBXH TP.HCM mới đây gửi công văn khẩn, đề nghị Bộ SLĐTBXH sớm có hướng dẫn với 5 vướng mắc liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

1. Về khái niệm "người sử dụng lao động" theo khoản 1, Điều 3 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định thì "Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động làm theo thỏa thuận”.

Đối chiếu theo quy định này, có thể hiểu là chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Còn lại, với các loại hình như: văn phòng đại diện; cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập; các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật... thì người lao động không thuộc đối tượng hỗ trợ.

2. Về đối tượng và điều kiện thụ hưởng.

Theo Quyết định 08, đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà phải đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định thì một số trường hợp đang hưởng trợ cấp BHXH, không phải đóng BHXH gồm người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Chính vì vậy, chưa xác định rõ 2 nhóm trên liệu có không thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không.

Sở SLĐTBXH TP.HCM đề nghị Bộ SLĐTBXH có hướng dẫn đối với đối tượng này để làm cơ sở cho cơ quan BHXH xác nhận.

3. Vướng mắc về phương thức chi trả và xác nhận của cơ quan BHXH.

Theo đó, phương thức chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp hay người quay trở lại thị trường lao động là giống nhau (chi trả hằng tháng).

Tuy nhiên, quy định của Quyết định 08 nêu: Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể đề nghị BHXH xác nhận gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Còn với người lao động quay trở lại thị trường lao động thì không có quy định xác nhận gộp.

Doanh nghiệp vướng mắc, vậy họ có bắt buộc phải đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng cho tháng tương ứng đề nghị, hay vẫn được đề nghị gộp tháng?

4. Về thời gian thực hiện chính sách. Quyết định 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2022 và quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Sở SLĐTBXH TP.HCM nêu thắc mắc, vậy việc xác định thời gian người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đủ điều kiện theo quy định kể từ ngày Quyết định 08 có hiệu lực hay được hỗ trợ bắt đầu từ tháng 2, tháng 3. Do TP.HCM có số lượng lớn lao động đang làm việc, có thuê mướn nhà trọ nên cần xác định đúng thời gian được hỗ trợ để bố trí ngân sách thực hiện chi trả chính xác.

5. Theo quy định, trong 2 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của UBND thì doanh nghiệp phải chi ngay cho người lao động.

Sở SLĐTBXH TP.HCM cho hay, nếu không quy định thời gian thực hiện quyết toán có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lưu giữ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ để sử dụng cho các nội dung khác nhau trong thời gian ngắn, dẫn đến việc chậm chi trả cho người lao động. Đồng thời, Quyết định 08 không đề cập đến việc xử lý vi phạm nếu người sử dụng lao động chậm chi cho người lao động.

Chính vì vậy, Sở SLĐTBXH TP.HCM đề nghị Bộ SLĐTBXH có hướng dẫn cụ thể để thống nhất quy định về hồ sơ thanh, quyết toán (hồ sơ, thời gian thực hiện) của người sử dụng lao động.

VỚI KIẾN NGHỊ TỪ SỞ LĐTBXH, THAY MẶT BỘ LĐTBXH, CỤC VIỆC LÀM CÓ CÔNG VĂN 

PHÚC ĐÁP NHƯ SAU:

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên