Hợp đồng thử việc được quy định tại điều 26 và 27 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13 cụ thể như sau:

hop-dong-thu-viec-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-khong

1. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm có:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

e) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

f) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

g) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

(Theo điều 26 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13 gồm các nội dung quy định tại các điểm a,b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật số 10/2012/QH13)

Vậy so với nội dung của hợp đồng lao động thì hợp đồng thử việc sẽ không thể hiện và bao gồm các nội dung như sau:

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

=> Người sử dụng lao động không phải thỏa thuận các nội dung về bảo hiểm xã hội trên hợp đồng khi ký hợp đồng thử việc

2. Thời gian thử việc 

Theo Điều 27 của Bộ Luật Lao Động, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
  • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

3. Theo quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại:

+ Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

+ Điểm 1.2 khoản 1 điều 4 của quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc.

Thì đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc từ 01/01/2018 bao gồm cả:

Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018)
Tuy nhiên, Hợp đồng thử việc khác với hợp động lao đồng về nội dung giao kết (không phải có nội dung về bảo hiểm) nên các lao động thử việc ký hợp đồng thử việc theo quy định của Bộ Luật Lao Động sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên