1. Quy định về lệ phí môn bài chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài), quy định rõ về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau:

 • Cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh và có doanh thu hằng năm dưới (<) 100.000.000 đồng.
 • Cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình kinh doanh và sản xuất muối.
 • Tổ chức/cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Các điểm bưu điện văn hóa xã và các cơ quan báo chí, bao gồm báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.
 • Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp) phù hợp với quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, địa bàn miền núi (vùng núi sẽ được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc).
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh, được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

Ngoài ra, dựa trên quy định tại Điều 16 của Văn bản hợp nhất Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020, có những biện pháp hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Nội dung hỗ trợ bao gồm:

 • Tư vấn và hướng dẫn miễn phí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp.
 • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu, thẩm định miễn phí, và cấp giấy phép kinh doanh lần đầu miễn phí hoặc giảm lệ phí, đặc biệt đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn và hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế, cũng như chế độ kế toán trong khoảng thời gian hạn chế là 03 năm tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp doanh nghiệp thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần từ việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ khi có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm tính từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, theo quy định của pháp luật đã được nêu trên.

2. Điều kiện được miễn lệ phí môn bài khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Dựa trên quy định tại Điều 16 của Văn bản hợp nhất Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020, có quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo quy định này, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã thực hiện đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh đã có hoạt động sản xuất và kinh doanh ít nhất trong khoảng thời gian 01 năm liên tục tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên bởi cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài);
 • Văn bản hợp nhất Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên