Căn cứ điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 (Nghị định số 145/2020/NĐ-CP) của Chính phủ về việc triển khai thực hiện nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố thông tin, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị), cụ thể như sau:

 

1. Báo cáo tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) - https://dichvucong.gov.vn/

 Trình tự thực hiện báo cáo:

+ Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào cổng DVCQG.

+ Bước 2: Tìm kiếm và ChọnThủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”.

+ Bước 3: Chọn cơ quan gửi báo cáo lao động.

+ Bước 4: Doanh nghiệp nhập biểu mẫu khai báo và gửi hồ sơ trên hệ thống BHXH.

 Mẫu báo cáo: Thực hiện theo mẫu tại DVCQG.

 Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 05 tháng 06 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 05 tháng 12 (đối với báo cáo năm).

2. Báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu báo cáo: Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

 Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 05 tháng 06 (mốc thời gian từ ngày 06/12 năm trước đến ngày 30/05 của năm làm báo cáo, đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 05 tháng 12 (mốc thời gian từ ngày 06/12 năm trước đến ngày 30/11 của năm làm báo cáo, đối với báo cáo năm). 

LƯU Ý: Đối với báo cáo 6 tháng năm 2022, thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/06/2022.

 Hình thức nộp báo cáo: Đơn vị gửi báo cáo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf hoặc *.jpg) và bản mềm (dạng tập tin Ms.Excel hoặc Ms.Word) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Sau thời gian quy định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận báo cáo do tổ chức, doanh nghiệp nộp; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không vi phạm theo khoản 2, Điều 8 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Cơ quan thực hiện; trong quá trình thực hiện cần trao đổi, vui lòng liên hệ với Ông Phạm Văn Cẩn - Phó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, điện thoại: 0908377166, hoặc (028)38222409, số nội bộ 211./.

 Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
  • Nghị định số 12/2022/NĐ-CP
  • Công văn số 18568/SLĐTBXH-VLATLĐ

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên