Để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương nộp hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm tháng 12/2022thực hiện nộp tiền BHXH, BHYT năm 2022 trước ngày 25/12/2022.

Chi tiết tại công văn số 8156/BHXH-QLT ban hành ngày 30/11/2022 đính kèm như sau: 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên