Bộ Tài chính vừa thông tin các vấn đề về mã số thuế (MST) cá nhân trong việc thống nhất sử dụng mã định danh công dân thay cho MST.

Cụ thể, về chuyển đổi MST người phụ thuộc (NPT) thành MST người nộp thuế, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), cho biết, tại Điều 30 Luật Quản lý thuế quy định: Cá nhân được cấp 01 MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Khi NPT của cá nhân được cấp MST để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân thì MST cấp cho NPT đồng thời cũng là MST của cá nhân khi NPT phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo quy định nêu trên, khi NPT phát sinh nghĩa vụ thuế thì MST NPT đồng thời là MST của cá nhân dùng để kê khai, nộp thuế theo quy định. Khi NPT phát sinh tờ khai thuế thì MST của NPT sẽ được cơ quan thuế chuyển thành MST cá nhân mà không yêu cầu người nộp thuế phải làm thủ tục chuyển đổi với cơ quan thuế.

VÌ SAO MỘT CÁ NHÂN CÓ NHIỀU MST?

Trong quá trình triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, cơ quan thuế phát hiện các trường hợp một cá nhân (một mã số định danh) tương ứng với nhiều MST.

Nguyên nhân do trước đây khi thay đổi thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh sang căn cước công dân, người nộp thuế hoặc cơ quan chi trả không thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế mà thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu dẫn đến việc người nộp thuế được cấp nhiều MST.

Hiện nay, khi người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế lần đầu hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế thì các thông tin của người nộp thuế đều được truy vấn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu ngành thuế.

"Do đó, không còn tình trạng người nộp thuế được cấp nhiều MST như trước đây", Bộ Tài chính khẳng định.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người nộp thuế trong các trường hợp người nộp thuế trước đây đã được cấp nhiều MST, Tổng cục Thuế cho hay đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng mã số định danh cá nhân làm MST. Trường hợp người nộp thuế có nhiều MST tương ứng với cùng một mã số định danh thì sau khi chuyển đổi thì số định danh sẽ hợp nhất nghĩa vụ của cá cá nhân, khi đó sẽ không còn tình trạng một cá nhân có nhiều MST.

Trong giai đoạn rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân, người nộp thuế cần cập nhật thông tin chính xác của các MST đang tồn tại và không phải thực hiện thủ tục để đóng, hủy các MST cấp cho các loại giấy tờ khác nhau của cùng một người nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thống nhất sử dụng mã định danh công dân thay cho MST như Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 đã quy định.

Nguồn Báo Thanh Niên

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên