Theo đó, để đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, tại kỳ chi trả tháng 08/2023 ngành BHXH Việt Nam sẽ thực hiện như sau:

 

  • Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/08/2023 kể từ ngày Nghị định 42/2023/NĐ-CP (NĐ42/2023) có hiệu lực thi hành.
  • Thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 07/2023.

Theo NĐ42/2023 có hiệu lực từ ngày 15/08/2023 quy định về việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2023 như sau:

  • Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 NĐ42/2023 đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP .
  • Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 NĐ42/2023 chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP .

Từ ngày 01/07/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 NĐ42/2023, sau khi điều chỉnh theo quy định trên, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

  • Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;
  • Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bBHXH trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

 Căn cứ pháp lý:

  • Công văn 451/CSXH-HT ngày 17/07/2023.
  • Nghị định 42/2023/NĐ-CP.
  • Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên