Theo Nghị quyết 06, công đoàn sẽ hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) mất việc, giảm giờ làm từ 01 - 03 triệu đồng.

Việc ban hành NQ 06 nhằm mục đích: hỗ trợ đoàn viên công đoàn và NLĐ tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/09/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên, NLĐ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện; đưa ra các tiêu chí, điều kiện để đoàn viên công đoàn, NLĐ thuận lợi tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn; mỗi đoàn viên công đoàn, NLĐ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền.

  • Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Nghị quyết này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
  • Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.
  • Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết này nhưng đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các cấp công đoàn trước ngày NQ 06 có hiệu lực với mức thấp hơn theo NQ 06 thì được hưởng tiếp phần chênh lệnh giữa 2 chính sách hỗ trợ.
  • NLĐ không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với NLĐ là đoàn viên công đoàn.
  • NLĐ không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, NLĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) thì được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

 03 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ từ 01 – 03 triệu đồng.

Theo NQ 06 thì công đoàn sẽ hỗ trợ 3 nhóm lao động:

  • Nhóm 1: đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc.

NLĐ là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ HĐLĐ bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/03/2023 mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Hỗ trợ một lần với mức 01 triệu đồng/NLĐ.

  • Nhóm 2: đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

NLĐ là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/03/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/03/2023.

 Hỗ trợ một lần với mức 02 triệu đồng/NLĐ.

  • Nhóm 3: đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ là đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/03/2023 (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Hỗ trợ một lần với mức 03 triệu đồng/NLĐ.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị quyết 06/NQ-ĐCT (NQ 06).

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên