Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mới nhất

Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì NLĐ nữ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ một trong hai điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sau đây:

  1. NLĐ nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc
  2. NLĐ nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp NLĐ nữ sinh con đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật BHXH 2014.

Nghỉ ngang có được nhận tiền thai sản khi sinh con không?

Hiện hành pháp luật không có quy định liên quan đến thuật ngữ "Nghỉ ngang", tuy nhiên có thể hiểu "Nghỉ ngang" là trường hợp NLĐ vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi nghỉ việc thì được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Điều 39 Bộ luật Lao động 2019.

Tuy nhiên, trường hợp NLĐ nghỉ ngang vẫn được nhận tiền thai sản khi sinh con nếu đáp ứng điều kiện về thời gian tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con, không phân biệt NLĐ nghỉ việc đúng pháp luật hay trái pháp luật.

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con mới nhất

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 thì:

  • NLĐ nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
  • NLĐ nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng mỗi con.
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
  • Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 40 Luật BHXH 2014 thì NLĐ nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
  • NLĐ phải thông báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, NLĐ nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Luật BHXH 2014.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên