Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, khi gặp vấn đề về sức khỏe, người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng điều kiện sau:
“Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.”
Một số vấn đề cần lưu ý:
  • Người lao động nghỉ ốm đau dưới 30 ngày thì mức hưởng tính bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
  • Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.
Như vậy, trường hợp của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị mắc COVID-19, để được hưởng chế độ ốm đau thì phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Lưu ý: những trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên