Phải nói 2018 là một năm sôi nổi của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều thay đổi lớn. Trong đó, những thay đổi trong chế độ hưu trí là vấn đề được quan tâm cũng như tranh luận nhiều nhất. Hãy cùng ESOS điểm lại những thay đổi từ 01/01/2018 trong cách tính lương hưu nhé.

I. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Để được hưởng lương hưu người lao động cần phải đủ 2 điều kiện dưới đây:

- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu:

+ Nam từ 60 tuổi

+ Nữ từ 55 tuổi

- Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm

Trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội, mà còn thiếu không quá 05 năm có thể tiếp tục tham gia cho đến khi đủ 20 năm.

II. MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG

- Lao động nữ: được hưởng 45% mức lương bình quân của 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mỗi năm tăng thêm sau đó sẽ được cộng thêm 3% cho thời điểm trước 01/01/2018 và 2% kể từ ngày 01/01/2018, những không vượt quá 75%.

- Lao động nam: được hưởng 45% mức lương bình quân của 16 năm tham gia bảo hiểm xã hội, mức hưởng sẽ được cộng thêm 2% cho mỗi năm tăng thêm, những không quá 75%.

Để được hưởng tối đa 75%, lao động nữ phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm. Đối với lao động nam nếu nghỉ hưu năm 2018, phải tham gia đủ 31 năm, từ năm 2019 trở đi phải đủ từ 32 năm.

Nguời lao động nghỉ lương hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu

III. NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHÚC LỢI GÌ?

Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi, không đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng sẽ nhận được trợ cấp một lần, được tính trên số năm đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm tính bằng 1,5 tháng lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên