Hiện nay, không ít doanh nghiệp start-up hoặc văn phòng đại diện vẫn còn lúng túng về các loại bảo hiểm mà doanh nghiệp và người lao động bắt buộc tham gia. Bài viết sau đây của ESOS sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin bao quát nhất về việc đóng các loại bảo hiểm này.

PHAN-BIET-CAC-LOAI-BAO-HIEM-BAT-BUOC-VA-ĐOI-TUONG-BAT-BUOC-THAM-GIA.jpg

Có 04 loại bảo hiểm mà doanh nghiệp và người lao động bắt buộc tham gia như sau:

Ty-le-phan-tram-muc-đong-cac-loai-bao-hiem-bat-buoc.jpg

Bảng số 1: Tỷ lệ phần trăm mức đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

Theo như Bảng số 1, hiện tồn tại 02 trách nhiệm đóng Các loại bảo hiểm là: trách nhiệm đóng của doanh nghiệp; và, trách nhiệm đóng của những người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia. Tổng số tiền đóng các loại bảo hiểm hàng tháng được xác định từ các số tỷ lệ phần trăm (%) trong Bảng số 1.

Để xác định Tổng số tiền đóng các loại bảo hiểm hàng tháng, doanh nghiệp cần xác định đúng người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Các loại bảo hiểm nào. Bảng số 2 dưới đây thể hiện các đối tượng thông thường nhất trong mọi doanh nghiệp:

Cac-doi-tuong-bat-buoc-tham-gia-cac-loai-bao-hiem-bat-buoc

Bảng số 2: Các đối tượng bắt buộc tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc

Bên cạnh đó, việc xác định đối tượng tham gia Các loại bảo hiểm chưa dừng lại ở đây, doanh nghiệp cần lưu ý  02 trường hợp (A) người lao động có làm việc nhiều nơi, và (B) người lao động cao tuổi. Do đó, doanh nghiệp cần xét tiếp những đối tượng trình bày trong Bảng số 2 nêu trên và bảng 3 dưới đây để xác định có những ai đang làm việc tại nơi khác và ai là người lao động cao tuổi.

Trach-nhiem-đong-Cac-loai-bao-hiem-khi-co-nguoi-lao-dong-lam-viec-o-nhieu-noi-va-khi-co-nguoi-lao-dong-cao-tuoi

Bảng số 3: Trách nhiệm đóng Các loại bảo hiểm khi có người lao động làm việc ở nhiều nơi và khi có người lao động cao tuổi

Khi đã xác định được các đối tượng bắt buộc tham gia Các loại bảo hiểm, doanh nghiệp sẽ xác định được Tổng số tiền đóng các loại bảo hiểm hàng tháng.

Lưu ý:

Việc đóng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP với các mốc thời điểm như sau:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động bắt đầu đóng 8% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2018, doanh nghiệp bắt đầu đóng 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản và 0,5% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu đóng 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Luật Bảo hiểm y tế 2008.

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

Quyết định 595/QĐ-BHXH.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên