Lệ phí môn bài (hay còn được gọi là thuế môn bài) là sắc thuế trực thu định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. là khoản tiền mà doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh phải nộp hàng năm. Vậy, thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài là khi nào? Mức thu hiện nay là bao nhiêu?

Lưu ý: Cá nhân, hộ kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

- Nghị định 139/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 302/2016/TT-BTC;

- Thông tư 65/2020/TT-BTC.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên