Quyết định số 40/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Căn cứ pháp lý:
Quyết định số 40/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên