Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động (NLĐ) như sau:

“Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

...

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) NLĐ nữ mang thai; NLĐ nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Như vậy, NLĐ đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì NSDLĐ không được phép thực hiện việc xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ.

THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG LÀ BAO LÂU?

Căn cứ Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như sau:

“Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của NSDLĐ thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. NSDLĐ phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Theo đó, NLĐ trong đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì NSDLĐ không được xử lý kỷ luật sa thải.

Tuy nhiên, NSDLĐ vẫn có thể xử lý kỷ luật lao động sau khi con NLĐ đủ 12 tháng tuổi trong trường hợp thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đang còn.

MỨC PHẠT KHI SA THẢI NLĐ ĐANG NUÔI CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI

Theo quy định tại điểm h, điểm i khoản 2 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

“Vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

...

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng NLĐ mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa;

b) Sử dụng NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa, trừ trường hợp được NLĐ đồng ý;

h) Xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

i) Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với NLĐ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp NSDLĐ là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;”

Đối chiếu quy định trên như vậy NSDLĐ xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 3 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP sau đây:

Vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

...

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc NSDLĐ trả tiền lương cho NLĐ nữ tương ứng với thời gian NLĐ nữ không được nghỉ trong thời gian hành kinh theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

b) Buộc NSDLĐ trả tiền lương cho NLĐ nữ tương ứng với thời gian NLĐ nữ không được nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

c) Buộc NSDLĐ nhận NLĐ trở lại làm việc khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 2 Điều này.”

Theo đó, buộc NSDLĐ nhận NLĐ trở lại làm việc khi có hành vi vi phạm sa thải NLĐ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Lưu ý: Mức phạt tiền này chỉ áp dụng đối với cá nhân còn tổ chức mức phạt sẽ gấp đôi (Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 12/2022/NĐ-CP;
  • Bộ luật Lao động 2019.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên