Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (NĐ 152/2020/NĐ-CP) của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Để thực hiện đúng quy định về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng và cả năm theo quy định tại Điều 6 NĐ 152/2020/NĐ-CP:

- Mẫu báo cáo: Mẫu số 07/PLI phụ lục I, NĐ 152/2020/NĐ-CP.

 - Thời gian nộp báo cáo:

  • Báo cáo 6 tháng: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/06 của kỳ báo cáo. Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/06 đến ngày 04/07.
  • Báo cáo năm: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12 đến ngày 05/01 năm sau.

 Hình thức nộp báo cáo: Tổ chức, doanh nghiệp nộp báo cáo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng việc - An toàn lao động) theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

Lưu ý: Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin *.pdf) và bản mềm (tập tin Word hoặc Excel) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

2. Thông tin về tình trạng làm việc của người lao động nước ngoài đang làm việc theo quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH:

Mẫu phiếu cung cấp thông tin: Mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH. 

- Trách nhiêm kê khai: Người lao động nước ngoài tự kê khai các nội dung theo Mẫu số 03, trường hợp người nước ngoài không thể thực hiện thì tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện kê khai thông tin.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/haXiymPeuKLeGQPx8  hoặc quét mã QR code để truy cập đường link thực hiện cung cấp thông tin trực tuyến đến Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội.

- Thời gian thực hiện cung cấp thông tin: Từ ngày 01/06 đến ngày 30/06.

Sau thời gian quy định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận báo cáo do tổ chức, doanh nghiệp nộp; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không vi phạm theo Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 Căn cứ pháp lý: 


 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên