Theo dự kiến, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng từ ngày 01/07/2023, quyền lợi về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (NLĐ) sẽ thay đổi như thế nào?

Trong trường hợp lương cơ sở 2023 được điều chỉnh tăng, NLĐ trong khối nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức) và NLĐ ngoài nhà nước đều được hưởng lợi.

Cụ thể NLĐ ngoài nhà nước sẽ được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT nhiều hơn. Chi tiết như sau:

I. Tăng quyền lợi về BHXH

STT

Loại chế độ

Mức hiện nay

Mức dự kiến tăng từ 01/07/2023

1

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

447.000 đồng/ngày.

540.000 đồng/ngày.

2

NLĐ nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được trợ cấp một lần.

2.980.000 đồng/con.

3.600.000 đồng/con.

3

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần.

2.980.000 đồng.

3.600.000 đồng.

4

Mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5%.

7.450.000 đồng (sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng).

9.000.000 đồng (sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng).

5

Mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% .

447.000 đồng

(sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng).

540.000 đồng

(sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng).

6

Mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại điều 47 của luật BHXH 2014, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ.

1.490.000 đồng.

1.800.000 đồng.

7

NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

53.640.000 đồng.

64.800.000 đồng.

8

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật.

372.500 đồng/ngày nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.

596.000 đồng/ngày nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

450.000 đồng/ngày nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.

720.000 đồng/ngày nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

9

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 và điều 55 của luật BHXH 2014.

1.490.000 đồng/tháng.

1.800.000 đồng/tháng.

10

Trợ cấp mai táng.

14.900.000 đồng.

18.000.000 đồng.

11

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân.

745.000 đồng/tháng/thân nhân.

900.000 đồng/tháng/thân nhân.

12

Mức trợ cấp tuất hằng tháng trong trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

1.043.000 đồng/tháng.

1.260.000 đồng/tháng.

II. Tăng quyền lợi về BHYT

  • Hiện nay, người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (dự kiến từ ngày 01/07/2023 là thấp hơn 270.000 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật BHXH 2014;
  • Nghị định 38/2019/NĐ-CP;
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên