Căn cứ luật BHXH 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, An toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ; Căn cứ theo văn bản 1012/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/06/2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thay cho mức đóng cũ là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Tax, Social Insurance, C&B, Payroll outsourcing


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên