THỜI HẠN THỊ THỰC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT TỪ NGÀY 15/08/2023

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2023.

Cụ thể thời hạn thực thị từ ngày 15/08/2023 áp dụng cho các loại thị thực (visa) như sau:

 • Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày
 • Thị thực ký hiệu HN, DL, EV có thời hạn không quá 90 ngày
 • Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 180 ngày.
 • Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT có thời hạn không quá 01 năm.
 • Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm
 • Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 • Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.
 • Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn thị thực cấp theo điều ước quốc tế.

(Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.)

Như vậy kể từ ngày 15/08/2023, thời hạn thị thực điện tử (hay visa điện tử) đã được nâng lên từ không quá 30 ngày thành 90 ngày và có giá trị 01 lần hoặc nhiều lần so với hiện hành tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

Ngoài ra, Luật sửa đổi này còn quy định về việc cấp thị thực điện tử được áp dụng trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong đó, Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. (Bổ sung so với hiện hành tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014)

06 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC

Căn cứ Điều 12 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), người nước ngoài được miễn thị thực tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

 1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.
 3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
 4. Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
 5. Theo quy định tại Điều 13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.
 6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý:

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019).

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên