Kính gửi: Quý khách hàng, Qúy đối tác


ESOS CO., LTD xin thông báo đến Quý khách hàng & Quý đối tác về lịch nghỉ 03 ngày , từ thứ 6 ngày 12/06/2020 đến hết ngày 14/06/2020 để tổ chức chương trình du lịch - Company Trip cho toàn thể nhân viên công ty.


Công ty sẽ hoạt động trở lại vào ngày 15/06/2020.


Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.


Trân trọng!.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên