Ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

LOẠI THUẾ

MỨC GIẢM/MIỄN THUẾ

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG/LƯU Ý

THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN).

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021.

Doanh nghiệp, tổ chức.

  • Doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồngdoanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
  • Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN);

GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT);

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC.

Miễn.

Hộ, cá nhân kinh doanh.

  • Có hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.
  • Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT).

Giảm thuế GTGT.

Doanh nghiệp, tổ chức.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:

►Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo danh sách đình kèm quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT;

►Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Áp dụng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

TIỀN CHẬM NỘP PHÁT SINH TRONG NĂM 2020 VÀ NĂM 2021.

Miễn.

Doanh nghiệp, tổ chức.

  • Các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.
  • Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên