1. Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với quà tặng là bánh trung thu?

Khoản 10 của Điều 2 trong Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được ban hành để hướng dẫn về việc áp dụng thuế TNCN đối với thu nhập từ việc nhận quà tặng, quy định của Điều 3 trong Luật Thuế TNCN và Điều 3 trong Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm nhiều loại thu nhập khác nhau bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Khi cá nhân nhận quà tặng dưới dạng chứng khoán như cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán. Ngoài ra, cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng được xem xét trong tình hình này.

b) Khi cá nhân nhận quà tặng dưới dạng phần vốn trong các tổ chức kinh tế hoặc cơ sở kinh doanh, bao gồm vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Khi cá nhân nhận quà tặng dưới dạng bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai, cấu trúc hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước, cũng như các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thu nhập từ quà tặng là bất động sản không được áp dụng thuế TNCN theo quy định tại điểm d của khoản 1, Điều 3 của Thông tư này.

d) Khi cá nhân nhận quà tặng dưới dạng các tài sản khác mà phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm ô tô, xe gắn máy, xe mô tô, tàu thủy (bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy), thuyền (kể cả du thuyền), tàu bay, súng săn, súng thể thao và các tài sản tương tự.

⇒ Trong trường hợp công ty thực hiện việc tặng quà bằng hiện vật như bánh trung thu cho nhân viên mà không thuộc vào bất kỳ trường hợp nêu trên, thì không cần phải chịu thuế TNCN từ việc nhận quà tặng này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi việc tặng quà không nằm trong các trường hợp được quy định cụ thể trong khoản 10 của Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

2. Hướng dẫn hạch toán chi phí khi mua bánh trung thu tặng khách hàng và nhân viên

Vào ngày 07 tháng 12 năm 2017, Cục thuế TP. Hà Nội đã chấp hành việc ban hành Công văn số 79109/CT-TTHT. Công văn này được phát hành với mục đích cung cấp hướng dẫn và quy tắc cụ thể về việc hạch toán chi phí liên quan đến việc mua bánh trung thu để tặng khách hàng và nhân viên.

► 2.1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Khi công ty trao tặng bánh trung thu cho khách hàng và nhân viên, quy định yêu cầu rằng công ty phải thực hiện việc xuất hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn này, công ty cần ghi đầy đủ các chỉ tiêu cần thiết và tính thuế GTGT như khi xuất hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng. Trong việc xác định giá tính thuế GTGT, công ty cần dựa trên giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm xảy ra các giao dịch này.

► 2.2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Khoản chi phí liên quan đến việc mua bán bánh trung thu để tặng khách hàng và nhân viên của công ty có thể được trừ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, miễn là các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC được tuân thủ đầy đủ và đáp ứng.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên