Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 01/07 cho hay, với mức lương cơ sở nâng lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày hôm nay, mức tiền trợ cấp thai sản đối với lao động nữ cũng được điều chỉnh tăng theo.


Tăng mức hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2019. Ảnh: BHXH Việt Nam

(Tăng mức hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2019. Ảnh: BHXH Việt Nam)

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được nhận khoản trợ cấp này.

- Sinh con trước ngày 1/7/2019: Mức tiền trợ cấp bằng 1,39 triệu đồng x 2 = 2,78 triệu đồng

- Sinh con ngày 1/7/2019: Mức tiền trợ cấp bằng 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng

Nếu bạn cần hỗ trợ và từ vấn về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,v.v. Hãy liên hệ ngay với ESOS để được tư vấn.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên