Bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh bạn hay chính bản thân bạn có bao giờ gặp phải chuyện này chưa? Bổng dưng bị cho thôi việc mà không biết lý do, hoặc những lý do không hợp lý. Hãy trang bị cho mình những kiến thức về luật lao động để đảm bảo quyền lợi cho bản thân nhé.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động chỉ được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động trong những trường hợp dưới đây

  1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
  2. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, và 6 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động
  3. Vì những lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn,....) mà người sử dụng lao động đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không được buộc phải cắt giảm nhân lực
  4. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp những lý do bất khả kháng thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động

  • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1-3 năm.
  • Ít nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ 1 năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên