Căn cứ Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 02/01/2019 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về công bố Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/01/2019.

CAP-NHAT-TY-GIA-CHUYEN-DOI-TIEN-LUONG-6-THANG-DAU-NAM-2019

Tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 02/01/2019 cho 6 tháng đầu năm 2019, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là : 22.825 đồng/ USD ( Hai mươi hai nghìn tám trăm hai mươi lăm Đồng VND)

Đính kèm:  Công văn số 10/BHXH-QLT

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên